Botulinetoxine (Botox)

Botox is de afkorting van botulinetoxine

Botox is een zeer sterk verdund toxine dat direct in de gelaatsspieren wordt ingespoten met uiterst nauwkeurige injectiedoseerpennen. Hierdoor verslapt de betreffende spier en vermindert de spanning in de huid. De natuurlijke uitdrukkingen blijven echter intact. Botox zorgt ervoor dat de “communicatie“ tussen de spieren en een zenuw wordt stilgelegd. De spierspanning wordt op deze manier onderdrukt, zodat rimpels zachter en minder opvallend worden.

Geschikte gebieden voor behandeling

De gebieden die voor behandeling in aanmerking komen zijn:

 • Neus-lippenplooi
 • Lippen
 • Verticale liplijntjes
 • Hangende mondhoeken
 • Kin
 • Voorhoofdrimpels
 • Wenkbrauwrimpels
 • Fronsrimpels
 • Kraaienpootjes
 • Ingevallen slapen
 • Jukbeenderen
 • Oorlel

Herhaling van de injecties is in het begin meestal noodzakelijk en kan plaatsvinden met een minimale tussenpoos van drie maanden.

De duur van het effect wisselt sterk per individu, maar duurt gemiddeld 4 tot 8 maanden. Het effect van Botox heeft geen blijvend karakter, maar in de praktijk blijkt dat de tijd tussen de vervolgbehandelingen steeds langer wordt, zodat men het effect dan toch min of meer blijvend mag noemen.

Mits op deskundige wijze toegepast, is Botox geen probleem bij een eventuele latere chirurgische of laserbehandeling.

Bijwerkingen komen zelden voor. Heel soms kan een wenkbrauw of ooglid gedurende korte tijd wat slapper zijn of kan een blauw plekje ontstaan. Dit herstelt zich echter altijd weer.

Botox (botulinetoxine) behandeling bij Gold Clinics Amersfoort

Een Botoxbehandeling is een zeer kortdurende behandeling. In de meeste gevallen duurt de complete behandeling 10 à 15 minuten. Met een klein naaldje wordt de Botox in de spier geïnjecteerd. Hoewel dit gevoelig kan zijn, wordt het over het algemeen niet als pijnlijk ervaren. Daarom wordt deze behandeling ook niet onder verdoving uitgevoerd.

De behandeling zelf

Voorafgaand aan een eventuele Botoxbehandeling vindt eerst een consult plaats. Tijdens het consult bekijkt de cosmetisch arts uw huid en vertelt u wat de verschillende mogelijkheden zijn. Het is belangrijk om een realistische verwachting van de behandeling te hebben. Tijdens het consult zal u daarom altijd worden verteld welk resultaat wel, maar vooral ook welk resultaat niet bereikt kan worden met Botox.
De vragen die u waarschijnlijk zult hebben, worden natuurlijk tijdens het consult beantwoord. Omdat de werking van Botox tijdelijk is, zal tijdens het consult ook een behandelplan worden opgesteld voor eventuele vervolgbehandelingen. Uiteraard in overleg met u. Voor en na de behandeling worden foto’s gemaakt voor het medisch dossier, zodat we de resultaten goed kunnen bekijken en vergelijken.

Na het maken van een kleurenfoto van het gelaat en na ontsmetting van de huid worden de injectieplaatsen gemarkeerd. Aan de hand van de markeringen wordt met een zeer dun naaldje de stof in de spier ingespoten. Verdoving is hiervoor niet noodzakelijk. Wanneer de naald de huid binnengaat, voelt u niet meer dan een prikje.

Bel me terug...

Herstel en nazorg na een botuline toxine-behandeling

Na 3 à 7 dagen begint de botox te werken. Bij de één wat sneller dan bij de ander, maar na 14 dagen is het resultaat optimaal.
U maakt een controleafspraak na 7 – 10 dagen om te beoordelen of de behandeling voldoende is. Mocht het resultaat niet zijn wat u of ik ervan verwacht dan krijgt u een gratis nabehandeling.

Bijwerkingen:
Normale verschijnselen na een behandeling met botox zijn roodheid, zwelling en een stijf of vol gevoel in het behandelde gebied. Deze zullen binnen enkele uren verdwijnen, in een enkele geval tot 48 uur

Minder vaak, maar ook nog normaal is een gevoel van (een beginnende) hoofdpijn of tintelingen. Dit verdwijnt meestal binnen 12 uur.

Resultaat van een Botoxbehandeling

De geïnjecteerde Botox heeft tijd nodig om het gewenste effect te bereiken. Na 2 weken is het uiteindelijke resultaat zichtbaar. De rimpels zijn dan oppervlakkiger geworden.

Het resultaat van Botoxinjecties is tijdelijk. In de meeste gevallen blijft het resultaat van een behandeling een half jaar tot driekwart jaar zichtbaar. Het is mogelijk (maar geen garantie) dat de werking langer aanhoudt na meerdere behandelingen met Botox.

Sinds 01-01-2015 is het gebruik van blijvende/permanente middelen bij wet verboden. De duur van de werking van Botox/Dysport/Azzalure varieert per persoon, maar loopt over het algemeen op naarmate er meer behandelingen mee zijn verricht. Voor de stoffen hyaluronzuur (hyaluronan) en Sculptra (melkzuur) zijn er ook individuele verschillen in de werkingsduur. Wij werken met 6 diktes, variërend van een heel dun hyaluronzuur voor heel fijne lijntjes, tot heel dik hyaluronzuur voor het opvullen van het jukbeen of de kaaklijn.

Tarieven

Onze voorlichting is kosteloos. De kosten hangen af van de hoeveelheid benodigd materiaal. Heeft men veel en diepe rimpels, dan wordt een behandeling vanzelfsprekend duurder dan bij iemand die een simpel klein lijntje wil laten verwijderen. De kosten van elke behandeling worden vooraf met u besproken en dienen contant of per pinpas te worden voldaan.

Een Botoxbehandeling wordt vrijwel altijd gekozen om cosmetische redenen. Een behandeling met Botox wordt daarom niet vergoed.

Vergoeding door zorgverzekeraar?

Wanneer een Botoxbehandeling dient ter bestrijding van migraine of vermindering van overmatig zweten (hyperhidrosis), wordt de behandeling door sommige zorgverzekeraars wel vergoed, meestal wanneer men aanvullend verzekerd is.

Prijzen Botox-behandelingen Gold Clinics Amersfoort (Utrecht)

De behandeling met een botuline toxine wordt berekend per zone op basis van de door de fabrikant (Allergan / Merz) aanbevolen oplossingssterkte zonder extra verdunning. Besluit u meer zones te laten behandelen of komt u met meer personen op dezelfde dag, dan geldt voor u eveneens een voordeligere prijs.

Onderstaande tabellen geven u een indruk wat mogelijk is.

Anti-transpiratie behandeling met Botuline Toxine
Behandeling tegen overmatig zweten onder de oksels (hyperhydrosis) € 490,00
Behandeling tegen overmatig zweten op de handen (hyperhydrosis) € 490,00
Behandeling tegen overmatig zweten onder de voeten (hyperhydrosis) € 490,00
Neus-lippenplooi behandelen met Botuline Toxine (BOTOX)
Neus-lippenplooi behandelen met Botox® – 1 zone € 160,00
Neus-lippenplooi behandelen met Botox® – 2 zones € 260,00
Neus-lippenplooi behandelen met Botox® – 3 zones € 360,00
Neus-lippenplooi behandelen met Vistabel® – 1 zone € 160,00
Neus-lippenplooi behandelen met Vistabel® – 2 zones € 260,00
Neus-lippenplooi behandelen met Vistabel® – 3 zones € 360,00
Neus-lippenplooi behandelen met Bocouture® – 1 zone € 160,00
Neus-lippenplooi behandelen met Bocouture® – 2 zones € 260,00
Neus-lippenplooi behandelen met Bocouture® – 3 zones € 360,00
Lippen behandelen met Botuline Toxine (BOTOX)
Lippen behandelen met Botox® – 1 zone € 160,00
Lippen behandelen met Botox® – 2 zones € 260,00
Lippen behandelen met Botox® – 3 zones € 360,00
Lippen behandelen met Vistabel® – 1 zone € 160,00
Lippen behandelen met Vistabel® – 2 zones € 260,00
Lippen behandelen met Vistabel® – 3 zones € 360,00
Lippen behandelen met Bocouture® – 1 zone € 160,00
Lippen behandelen met Bocouture® – 2 zones € 260,00
Lippen behandelen met Bocouture® – 3 zones € 360,00
Kraaienpootjes behandelen met Botuline Toxine (BOTOX)
Kraaienpootjes behandelen met Botox® – 1 zone € 160,00
Kraaienpootjes behandelen met Botox® – 2 zones € 260,00
Kraaienpootjes behandelen met Botox® – 3 zones € 360,00
Kraaienpootjes behandelen met Vistabel® – 1 zone € 160,00
Kraaienpootjes behandelen met Vistabel® – 2 zones € 260,00
Kraaienpootjes behandelen met Vistabel® – 3 zones € 360,00
Kraaienpootjes behandelen met Bocouture® – 1 zone € 160,00
Kraaienpootjes behandelen met Bocouture® – 2 zones € 260,00
Kraaienpootjes behandelen met Bocouture® – 3 zones € 360,00
Verticale liplijntjes behandelen met Botuline Toxine (BOTOX)
Verticale liplijntjes behandelen met Botox® – 1 zone € 160,00
Verticale liplijntjes behandelen met Botox® – 2 zones € 260,00
Verticale liplijntjes behandelen met Botox® – 3 zones € 360,00
Verticale liplijntjes behandelen met Vistabel® – 1 zone € 160,00
Verticale liplijntjes behandelen met Vistabel® – 2 zones € 260,00
Verticale liplijntjes behandelen met Vistabel® – 3 zones € 360,00
Verticale liplijntjes behandelen met Bocouture® – 1 zone € 160,00
Verticale liplijntjes behandelen met Bocouture® – 2 zones € 260,00
Verticale liplijntjes behandelen met Bocouture® – 3 zones € 360,00
Hangende mondhoeken behandelen met Botuline Toxine (BOTOX)
Hangende mondhoeken behandelen met Botox® – 1 zone € 160,00
Hangende mondhoeken behandelen met Botox® – 2 zones € 260,00
Hangende mondhoeken behandelen met Botox® – 3 zones € 360,00
Hangende mondhoeken behandelen met Vistabel® – 1 zone € 160,00
Hangende mondhoeken behandelen met Vistabel® – 2 zones € 260,00
Hangende mondhoeken behandelen met Vistabel® – 3 zones € 360,00
Hangende mondhoeken behandelen met Bocouture® – 1 zone € 160,00
Hangende mondhoeken behandelen met Bocouture® – 2 zones € 260,00
Hangende mondhoeken behandelen met Bocouture® – 3 zones € 360,00
Kin behandelen met Botuline Toxine (BOTOX)
Kin behandelen met Botox® – 1 zone € 160,00
Kin behandelen met Botox® – 2 zones € 260,00
Kin behandelen met Botox® – 3 zones € 360,00
Kin behandelen met Vistabel® – 1 zone € 160,00
Kin behandelen met Vistabel® – 2 zones € 260,00
Kin behandelen met Vistabel® – 3 zones € 360,00
Kin behandelen met Bocouture® – 1 zone € 160,00
Kin behandelen met Bocouture® – 2 zones € 260,00
Kin behandelen met Bocouture® – 3 zones € 360,00
Voorhoofdrimpels behandelen met Botuline Toxine (BOTOX)
Voorhoofdrimpels behandelen met Botox® – 1 zone € 160,00
Voorhoofdrimpels behandelen met Botox® – 2 zones € 260,00
Voorhoofdrimpels behandelen met Botox® – 3 zones € 360,00
Voorhoofdrimpels behandelen met Vistabel® – 1 zone € 160,00
Voorhoofdrimpels behandelen met Vistabel® – 2 zones € 260,00
Voorhoofdrimpels behandelen met Vistabel® – 3 zones € 360,00
Voorhoofdrimpels behandelen met Bocouture® – 1 zone € 160,00
Voorhoofdrimpels behandelen met Bocouture® – 2 zones € 260,00
Voorhoofdrimpels behandelen met Bocouture® – 3 zones € 360,00
Fronsrimpels behandelen met Botuline Toxine (BOTOX)
Fronsrimpels behandelen met Botox® – 1 zone € 160,00
Fronsrimpels behandelen met Botox® – 2 zones € 260,00
Fronsrimpels behandelen met Botox® – 3 zones € 360,00
Fronsrimpels behandelen met Vistabel® – 1 zone € 160,00
Fronsrimpels behandelen met Vistabel® – 2 zones € 260,00
Fronsrimpels behandelen met Vistabel® – 3 zones € 360,00
Fronsrimpels behandelen met Bocouture® – 1 zone € 160,00
Fronsrimpels behandelen met Bocouture® – 2 zones € 260,00
Fronsrimpels behandelen met Bocouture® – 3 zones € 360,00
Wenkbrauwrimpels behandelen met Botuline Toxine (BOTOX)
Wenkbrauwrimpels behandelen met Botox® – 1 zone € 160,00
Wenkbrauwrimpels behandelen met Botox® – 2 zones € 260,00
Wenkbrauwrimpels behandelen met Botox® – 3 zones € 360,00
Wenkbrauwrimpels behandelen met Vistabel® – 1 zone € 160,00
Wenkbrauwrimpels behandelen met Vistabel® – 2 zones € 260,00
Wenkbrauwrimpels behandelen met Vistabel® – 3 zones € 360,00
Wenkbrauwrimpels behandelen met Bocouture® – 1 zone € 160,00
Wenkbrauwrimpels behandelen met Bocouture® – 2 zones € 260,00
Wenkbrauwrimpels behandelen met Bocouture® – 3 zones € 360,00
Ingevallen slapen behandelen met Botuline Toxine (BOTOX)
Ingevallen slapen behandelen met Botox® – 1 zone € 160,00
Ingevallen slapen behandelen met Botox® – 2 zones € 260,00
Ingevallen slapen behandelen met Botox® – 3 zones € 360,00
Ingevallen slapen behandelen met Vistabel® – 1 zone € 160,00
Ingevallen slapen behandelen met Vistabel® – 2 zones € 260,00
Ingevallen slapen behandelen met Vistabel® – 3 zones € 360,00
Ingevallen slapen behandelen met Bocouture® – 1 zone € 160,00
Ingevallen slapen behandelen met Bocouture® – 2 zones € 260,00
Ingevallen slapen behandelen met Bocouture® – 3 zones € 360,00
Jukbeenderen behandelen met Botuline Toxine (BOTOX)
Jukbeenderen behandelen met Botox® – 1 zone € 160,00
Jukbeenderen behandelen met Botox® – 2 zones € 260,00
Jukbeenderen behandelen met Botox® – 3 zones € 360,00
Jukbeenderen behandelen met Vistabel® – 1 zone € 160,00
Jukbeenderen behandelen met Vistabel® – 2 zones € 260,00
Jukbeenderen behandelen met Vistabel® – 3 zones € 360,00
Jukbeenderen behandelen met Bocouture® – 1 zone € 160,00
Jukbeenderen behandelen met Bocouture® – 2 zones € 260,00
Jukbeenderen behandelen met Bocouture® – 3 zones € 360,00
Oorlel behandelen met Botuline Toxine (BOTOX)
Oorlel behandelen met Botox® – 1 zone € 160,00
Oorlel behandelen met Botox® – 2 zones € 260,00
Oorlel behandelen met Botox® – 3 zones € 360,00
Oorlel behandelen met Vistabel® – 1 zone € 160,00
Oorlel behandelen met Vistabel® – 2 zones € 260,00
Oorlel behandelen met Vistabel® – 3 zones € 360,00
Oorlel behandelen met Bocouture® – 1 zone € 160,00
Oorlel behandelen met Bocouture® – 2 zones € 260,00
Oorlel behandelen met Bocouture® – 3 zones € 360,00

Zwitserse precisie met Teosyalpen en Juvapen injectiedoseerpennen

Bent u geïnteresseerd in een behandeling met hyaluronzuur-injectables, maar bent u bang voor de pijn en/of herstelperiode?
Dan is er goed nieuws voor u, want dankzij de elegante en comfortabele injecties met de TeosyalPen en Juvapen, is er geen enkele reden meer voor angst.

De Teosyalpen – hij biedt de mogelijkheid om hyaluronzuur met een nauwkeurigheid van 1/100 in te spuiten.

De Juvapen – met dit apparaatje word Botox met veel grotere nauwkeurigheid bij de cliënt ingebracht dan met de losse hand. Eveneens met een nauwkeurigheid van 1/100 in te stellen.

Het eerste draadloze en gemotoriseerde hyaluronzuur-injectiesysteem

Teoxane Laboratories heeft in samenwerking met Juva Plus de innovatieve TeosyalPen en de Juvapen ontwikkeld. Dankzij deze baanbrekende technologie kan de arts/behandelaar zich volledig concentreren op het artistieke aspect van de behandeling, terwijl u een meer comfortabele behandeling ondergaat.

Een accuraat instrument voor schoonheid

Met een conventionele spuit moet de arts/behandelaar kracht uitoefenen om de gel en botuline-oplossing te injecteren en precies te doseren. De druk die tot nu toe werd uitgeoefend was niet constant en werd hierdoor als pijnlijk ervaren.

De TeosyalPen en de Juvapen stellen de arts/behandelaar in staat om meer precies te werken.

De injectiehoeveelheid en de injectiesnelheid kunnen door de behandelaar worden ingesteld op basis van de soort behandeling en het behandelgebied. De gel of de botuline-oplossing oplossing wordt langzaam, gedoseerd en gecontroleerd geïnjecteerd dankzij het gemotoriseerde systeem.

Aangezien de injectie elektronisch gecontroleerd wordt, is de behandelaar in staat om zich geheel te richten op de plaatsing van de gel of de botuline-oplossing in plaats van het uitoefenen van de druk die noodzakelijk is bij de conventionele handmatige injectiespuiten.

Minder pijn

De TeosyalPen en Juvapen zijn ontwikkeld voor het geven van constante en elegante injecties die nagenoeg pijnloos zijn. Uit onderzoek is gebleken dat men in 70% van de gevallen vrijwel geen enkele pijn ervaart, in tegenstelling tot de handmatige injecties.

Sneller herstel

Na de behandeling kunt u uw dagelijkse activiteiten direct weer hervatten.

Bij de vraag aan patiënten: ‘Waarom zou je een behandeling met de TeosyalPen en Juvapen adviseren aan je vrienden?’ antwoorden ze:
– goede resultaten, minder roodheid
– natuurlijke resultaten en geen pijn
– minder neveneffecten
– je kunt snel weer terug naar je dagelijkse activiteiten

Meer natuurlijke resultaten

Ook gebieden die voorheen te delicaat waren, kunnen nu worden behandeld.

Meer dan 90% van de patiënten geeft de voorkeur aan een behandeling met de TeosyalPen en Juvapen boven de conventionele handmatige injecties. Zij raden het bovendien hun vrienden aan.

Veelgestelde vragen

Wanneer kan de behandeling herhaald worden, en met welke tussenpozen?
Bij de tijdelijke en long lasting middelen gaan wij uit van 1 tot 2 behandelingen en in een enkel geval 3. Maakt men een een “stappenplan” waarbij men eerst het ene probleem aanpakt en daarna het andere, zijn er in totaal meer behandelingen nodig. Bij de Dysport/Botox moet men na een aantal maanden op herhaling om het gewenste resultaat te behouden. De tussentijd wordt over het algemeen wel steeds langer.

Let op: De eerste behandeling met Sculptra is slechts een basislaag en geeft geregeld nauwelijks zichtbaar resultaat.

Maakt u dus nooit de fout te veronderstellen dat u met 1 behandeling dan klaar bent. Dit is slechts hoogst zelden het geval.

Als ik verkeerd reageer op een middel, wat gebeurt er dan?
Dit gebeurt slechts heel zelden. Het is dan belangrijk dat u ons belt. In veel gevallen kunnen we dit probleem verhelpen

Wat kan ik van de behandeling verwachten?
Bij het 1e consult wordt alles met u besproken en in overleg met u wordt gekozen voor een bepaalde behandeling. Er wordt een medische status gemaakt en u krijgt een toestemmingsformulier te lezen en ter ondertekening. Er worden beginfoto’s gemaakt. De tijdsduur van de werking van de tijdelijke en long lasting middelen is afhankelijk van de snelheid waarmee ze door het lichaam worden afgebroken. Dit is dus zeer persoonlijk! Bij de ene persoon zal dit sneller zijn dan bij de andere. Met name roken verkort de werkingsduur. En ook andere factoren die de veroudering versnellen, zijn van belang in dit verband. Denk aan stress, vermoeidheid en gewichtsverlies.

Welke rimpels en plaatsen komen het meest voor behandeling in aanmerking?
Over het algemeen geldt dat onder de ogen de veroudering te wijten is aan volumeverlies. Daarom wordt dit met hyaluronzuur behandeld. Rond en boven de ogen komen de rimpels meestal door ongewenste spierspanning en wordt er dus met Botox/Dysport gewerkt.

Ook littekens kunnen wij behandelen met hyaluronzuur. Handverjonging vind ook plaats met hyaluronzuur.

NB Voor contourveranderingen van het gelaat die vaak een wat jeugdiger en gezonder uiterlijk geven, is Sculptra (voorheen New Fill) een uitstekend middel waar wij graag mee werken. Met hyaluronzuur is hetzelfde resultaat mogelijk.

Verder is mogelijk:

 • Littekencorrectie overal op het lichaam
 • Hyperhidrosis-behandeling van de oksels (overmatig transpireren)
 • Handverjonging

Tips & advies – Botoxbehandeling

 1. Het is van belang om na de behandeling uw hoofd zoveel mogelijk recht te houden. Bij sommige handelingen is dus beter om niet te gaan liggen of te bukken.
 2. De dag na de behandeling is het belangrijk om de spieren zoveel mogelijk aan te spannen. U krijgt hierover uiteraard instructies van uw behandelaar.
 3. 3 dagen erna voorzichtig met de zon/zonnebank.
 4. De eerste dagen voor en na de behandeling geen pijnstillers met acetylsalicylzuur gebruiken, daar dit het bloed verdunt en de kans op blauwe plekken vergroot. In dit geval ook matig zijn met alcoholgebruik.
 5. Na een Botoxbehandeling de eerste 2 uur niet gaan liggen en het behandelde gebied niet masseren.
 6. De eerste week na de behandeling raden wij 2 maal daags insmeren met Arnica zalf/gel aan.
 7. Als er met Sculptra is gewerkt, dan moet er 2 weken lang 2 maal daags gemasseerd worden.

Klantervaringen

Tineke