GOLD CLINICS AMERSFOORT

ESTHETISCHE EN MEDISCHE KLINIEK

Gold Clinics wil voor altijd de beste kwaliteit van zorg leveren die systematisch gewaarborgd wordt. Deze geleverde dienst zal, naar zowel de patiënt als de door verwijzers, na minimaal drie behandelingen duidelijk worden gecommuniceerd middels een voortgangsoverzicht.

Door het werken via vaste protocollen en het houden aan de kwaliteitsnormen zal dit doel gerealiseerd worden. Door steekproefsgewijs controles uit te voeren op het personeel kunnen eventuele verzakingen worden opgespoord. Er zal een formulier komen met de belangrijkste kwaliteitsnormen, uit eigen initiatief, wetenschap, beroepsvereniging en verzekeraars, waar het personeel aan moet voldoen. Eens per jaar zal er een onderzoek worden uitgevoerd om de tevredenheid bij de patiënten, en verwijzers te controleren.