PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Gold Clinics B.V., (hierna te noemen Gold Clinics) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gold Clinics, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gold Clinics verstrekt.

Gold Clinics kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw medische gegevens.
 • Uw geboortedatum
 • Uw document nr./ type van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • Uw BSN-nummer
 • Uw verzekerde nummer (zorgverzekering)
 • Uw huisarts
 • Uw medische achtergrond
 • Foto’s van huidprobleem of lichaamsdeel
 • Documenten, zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging

WAAROM  GOLD CLINICS GEGEVENS NODIG HEEFT

Gold Clinics verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Gold Clinics uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijke- en medische gegevens en verwijzing of machtiging verplicht. In sommige gevallen kan de huidtherapeut (in samenwerking met u) uw huisarts benaderen ter rapportage (terugkoppeling behandeling), intercollegiaal overleg en/of
casus bespreking.

HOE LANG GOLD CLINICS GEGEVENS BEWAART

Gold Clinics bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

Gold Clinics verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Gold Clinics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website: www.goldclinics.nl. Gold Clinics gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS                                                                            

Gold Clinics maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gold Clinics bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Gold Clinics te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gold Clinics heeft hier geen invloed op.
Gold Clinics heeft Google geen toestemming gegeven om via Gold Clinics verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SOCIAL MEDIA

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Google+ en YouTube. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, respectievelijk Google zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, YouTube respectievelijk van Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Klik voor het privacy beleid van YouTube, Facebook en Google+ op onderstaande links. Op deze sites ziet u ook hoe, wat en wanneer deze sites uw gegevens verzamelen en waarom deze gebruikt worden.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES/SOCIAL MEDIA

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar het Gold Clinics geen toezicht op houdt. Gold Clinics s dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN                                

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@goldclinics.nl.

Gold Clinics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN      

Gold Clinics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gold Clinics maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gold Clinics maakt gebruik van huidtherapeutische software ‘Skinadmin’ om persoons- en medische gegevens in te verwerken, verslag te leggen en te documenteren. Skinadmin bewaart uw persoons- en medische gegevens op twee beveiligde servers in Nederland.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gold Clinics verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gold Clinics op via info@goldclinics.nl.

Gold Clinics is als volgt te bereiken:
Postadres: Van Persijnstraat 19, 3811 LS Amersfoort
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 69766029
Telefoon: 085 489 1350
E-mailadres: info@goldclinics.nl