Wijnvlekken

Een wijnvlek is een aangeboren vaatafwijking, waarbij de haarvaten in de huid in diameter zijn toegenomen, een vaatmalformatie. Ze komen vooral in de hals en het aangezicht voor.

Wijnvlek gezicht